Εφαρμογή-επέκταση-επανάληψη

Παράδειγμα επαναληπτικού 1ης ενότητας.