Εγγραφή μαθητών στην Α τάξη

1st day at school

Για την καλύτερη κι έγκαιρη ενημέρωσή σας για την διαδικασία εγγραφής των παιδιών σας στο Δημοτικό Σχολείο, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

 

 

 

 

 

 

Η εγγραφή των μαθητών στα σχολεία μας θα γίνεται από 3η έως και 14η Ιουνίου 2013 από τις 8.30 π.μ – 10.30 π.μ και από  17η έως και 21η Ιουνίου 2012 από τις 8.30 π.μ – 11.30 π.μ

 

Στην πρώτη τάξη εγγράφονται υποχρεωτικά όσοι μαθητές γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και 31η  Δεκεμβρίου 2007.

Για την εγγραφή στην Α’ τάξη απαιτούνται:

  1. 1.  Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν από την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αρι
    θμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
  2. 2.  Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (Λογαριασμός ΔΕΗ).
  3. 3.  Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  4. 4.  Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.
  5. 5.  Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης.
  6. 6.  Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης.
  7. 7.  Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.
  8. 8.  K.Α.Ε.Κ. (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) για όσους μαθητές επιθυμούν να μετακινούνται με σχολικά λεωφορεία και απέχει η κατοικία τους πάνω από 1200μ. από το σχολείο.

Όσοι γονείς επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στο τμήμα Ολοήμερης λειτουργίας του Σχολείου θα πρέπει να υποβάλλουν και σχετική δήλωση.

Δεν γίνεται καμία εγγραφή μαθητή αν δεν έχει τη νόμιμη ηλικία.

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α’ τάξη προσκομίζοντας πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο χωρίς τη δέσμευση της ημερομηνίας έκδοσης, καθώς και όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και συνεργασία.

Εγγραφές στην Α’ δημοτικού 2012-13!

Η εγγραφή των μαθητών στα σχολεία μας θα γίνεται από 1 έως και 14 Ιουνίου 2012 από τις 8.30 – 9.30 και από τις 19 έως και 21 Ιουνίου 2012 από τις 8.30 – 11.00.

Στην πρώτη τάξη εγγράφονται υποχρεωτικά όσοι μαθητές γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2006. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν  το διάστημα από 1 μέχρι και 21 Ιουνίου 2012.

Για την εγγραφή στην Α’ τάξη απαιτούνται:

1. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν από την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.

4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

5. Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης από Κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό της σχετικής ειδικότητας.

6. Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης.

7. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου (δεν ήταν υποχρεωτική για το σχολικό έτος 2009-10).

8. K.Α.Ε.Κ. (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) για όσους μαθητές επιθυμούν να μετακινούνται με σχολικά λεωφορεία και απέχει η κατοικία τους πάνω από 1200μ. από το σχολείο.

Όσοι γονείς επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στο τμήμα Ολοήμερης λειτουργίας του Σχολείου θα πρέπει να υποβάλλουν και σχετική δήλωση.

Δεν γίνεται καμία εγγραφή μαθητή αν δεν έχει τη νόμιμη ηλικία.

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α’ τάξη προσκομίζοντας πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο χωρίς τη δέσμευση της ημερομηνίας έκδοσης, καθώς και όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.