Παροχή προσωπικών λογαριασμών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στους μαθητές της Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου

Oι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών  της Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου, αλλά και κάθε μαθητή/τριας που μέχρι σήμερα δεν έχει αποκτήσει λογαριασμό πρόσβασης το ΠΣΔ μπορείτε να φροντίσετε για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) στο σύνδεσμοhttps://register.sch.gr/students/

Για τη διαδικασία εγγραφής επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία:

·         Οι γονείς/κηδεμόνες  θα πρέπει  να ακολουθήσετε  προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή.

·         Κατά την εγγραφή  θα ζητηθεί ο Α.Μ. (αριθμός μητρώου) του/της μαθητή/τριας τον οποίο θα σας στείλουμε με τα παιδιά σας. 

·         Είναι αναγκαία η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης email   και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.

·         Στο πεδίο «Τμήμα»  πρέπει να οριστεί ο αριθμός 1 για όσα παιδιά είναι στο Α1 και ο αριθμός 2 για όσα παιδιά είναι στο Α2 για το 2ο Δημοτικό. Για το 6ο Δημοτικό που υπάρχει μόνο ένα τμήμα πρέπει να οριστεί ο αριθμός 1. 

·         Όταν ολοκληρώσετε  την εγγραφή του/της μαθητή/τριας  θα σας αποσταλεί  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail), στη διεύθυνση e-mail που θα δηλώσετε, με τα στοιχεία εγγραφής.

 

Αφήστε μια απάντηση