Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Αγαπητοί γονείς

Αν επιθυμείτε, το παιδί σας, κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, να φοιτήσει σε Μουσικό ή Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο  μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο Μουσικό ή Καλλιτεχνικό Σχολείο αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις εγκυκλίους που έχουμε αναρτήσει.

 

Αφήστε μια απάντηση