Εκδήλωση Αγώνες λόγου»Μικροί Ρήτορες»

Στόχος της εκδήλωσης αυτής, που  συνδέεται με προγράμματα που εκπόνησαν οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος του μαθήματος της Γλώσσας, είναι να ευαισθητοποιήσει και να προβληματίσει τους μαθητές σε θέματα που απασχολούν όλους μας καθημερινά και είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος (ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι μαθητές καλλιεργούν την ικανότητά τους να χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δημιουργικά τον προφορικό λόγο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική και ευρύτερη κοινωνία τους.  Αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες για την ελεύθερη, υπεύθυνη και ενεργό συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι ενώ παράλληλα μαθαίνουν να συνεργάζονται, να αναλύουν και να συνθέτουν απόψεις και επιχειρήματα, να συνδιαλέγονται, να διαφωνούν και να επιλύουν συγκρούσεις, να αποφασίζουν, να παρουσιάζουν.

Έτσι ….και οι δικοί μας μικροί Ρήτορες της Στ’ τάξης των 2ου-6ου Δ.Σ. Αρτέμιδος θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση Αγώνες λόγου  «Μικροί Ρήτορες»

Καλή επιτυχία στα παιδάκια μας!!!

Αφήστε μια απάντηση