ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΗΜΑΙΑ

Μετά από δύο χρόνια δράσεων και εκπαίδευσης των μαθητών μας για την αειφορία και την αλλαγή στάσης σε θέματα περιβάλλοντος βραβευτήκαμε από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης με την Πράσινη Σημαία. Είμαστε πλέον και τυπικά ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία» συμμετείχαμε με πολλές και διαφορετικές δράσεις. Μια από αυτές είναι και το δρώμενο με το οποίο εκπροσώπησαν οι μαθητές της Περιβαλλοντικής Επιτροπής,  τα σχολεία μας στην Εκδήλωση Βράβευσης που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

Το έργο το οποίο θα παρακολουθήσετε υπό μορφή ταινίας έχει αλληγορική σημασία και σκοπό έχει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση που είναι απολύτως αναγκαία σήμερα για να διασφαλίσει την ποιότητα της δικής μας ζωής, καθώς και εκείνης των επόμενων γενεών.

Αφήστε μια απάντηση