Εγγραφές Α Δημοτικού για το σχολικό έτος 2016-2017

Η εprotakia2γγραφή των μαθητών στα σχολεία μας θα γίνεται από 1 έως και  21 Ιουνίου 2016 από 8:30 μέχρι 10:00 (εκτός από Παρασκευή 3/6/2016 & Τρίτη 14/6/2016).

Στην πρώτη τάξη εγγράφονται υποχρεωτικά όσοι μαθητές γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2010.

Για την εγγραφή στην Α’ τάξη απαιτούνται:

  1. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (Λογαριασμός ΔΕΗ)
  2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.
  4. Α.Δ.Υ.Μ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) (Θα δοθεί από το σχολείο)
  5. K.Α.Ε.Κ. (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) για όσους μαθητές επιθυμούν να μετακινούνται με σχολικά λεωφορεία και απέχει η κατοικία τους πάνω από 1200μ. από το σχολείο.
  6. Όσοι γονείς επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στο  Ολοήμερο (13:20 – 16:00) θα πρέπει να υποβάλλουν και σχετική δήλωση. (Θα δοθεί από το σχολείο)

Δεν γίνεται καμία εγγραφή μαθητή αν δεν έχει τη νόμιμη ηλικία.

Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί από το σχολείο.

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α’ τάξη προσκομίζοντας πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο ή Ληξιαρχική Πράξη γέννησης  χωρίς τη δέσμευση της ημερομηνίας έκδοσης, καθώς και όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και συνεργασία.

 

Η Διευθύντρια του 2ου Δ. Σ                                                 Η Διευθύντρια του 6ου Δ.Σ

 

Κατσιούλη Κασσιανή                                                          Ελληνιάδου Έλενα

Αφήστε μια απάντηση