Πρόγραμμα πρόληψης και διαχείρισης συγκρούσεων «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ»

Η Β΄τάξη του 2ου Δημ. Σχ. στο πρόγραμμα πρόληψης και διαχείρισης συγκρούσεων «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ» μέσα από κλασσικά παραμύθια και Μύθους του Αισώπου με τους κάτωθι  εκπαιδευτικούς Βαμβακούση Μαρουλία, Αραπατσάνη Αφροδίτη