Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας : «ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ»

Η Β τάξη του 6ου Δημ. Σχ. Στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας : «ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ» με την κάτωθι εκπαιδευτικό :   Β: Ιωαννίδου Ιωάννα