Πολιτιστικό πρόγραμμα: ΠΟΙΗΣΗ –ΜΟΥΣΙΚΗ Δ’ τάξη

Η Δ τάξη και των δύο σχολείων στο πολιτιστικό πρόγραμμα: «ΠΟΙΗΣΗ –ΜΟΥΣΙΚΗ» με τους    κάτωθι  εκπαιδευτικούς: Μουσική:  Τσολάκη Καλλιρρόη, Κωνσταντινίδης Αλέξιος