Πολιτιστικό πρόγραμμα: ΠΟΙΗΣΗ –ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤ’ τάξη

Η ΣΤ τάξη και των δύο σχολείων στο πολιτιστικό πρόγραμμα:   «ΠΟΙΗΣΗ –ΜΟΥΣΙΚΗ» με τους    κάτωθι  εκπαιδευτικούς: Μουσική:  Τσολάκη Καλλιρρόη, Κωνσταντινίδης Αλέξιος.