Πολιτιστικό πρόγραμμα: «Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

Στο πολιτιστικό πρόγραμμα: «Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» με τους κάτωθι εκπαιδευτικούς : ΣΤ1:  Παπακωνσταντινίδης Αντώνιος, ΣΤ2:Γεωργιάδου Σγουρώ ΣΤ: Ανδρεά Αγγέλα.