Ανακοινώσεις

 Ανακοίνωση

Εγγραφή μαθητών στην Α’ τάξη (2019-2020)

Για την καλύτερη κι έγκαιρη ενημέρωσή σας για την διαδικασία εγγραφής των παιδιών σας στο Δημοτικό Σχολείο, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Η εγγραφή των μαθητών στα σχολεία μας θα γίνεται από 6 έως και  20 Μαΐου 2019 από 10:00 π.μ μέχρι 11:30 π.μ.

Στην πρώτη τάξη εγγράφονται υποχρεωτικά όσοι μαθητές γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2013.

Για την εγγραφή στην Α’ τάξη απαιτούνται:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης το οποίο θα αναζητηθεί από το σχολείο.
  2. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (Λογαριασμός ΔΕΗ)
  3. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  4. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.
  5. Α.Δ.Υ.Μ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) (Θα δοθεί από το σχολείο το έντυπο και πρέπει να επιστραφεί μέχρι 19 Ιουνίου 2019)
  6. K.Α.Ε.Κ. (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) για όσους μαθητές επιθυμούν να μετακινούνται με σχολικά λεωφορεία και απέχει η κατοικία τους πάνω από 1200μ. από το σχολείο.
  7. Όσοι γονείς επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο (13:20 – 16:00) θα πρέπει να υποβάλλουν και σχετική δήλωση. (Θα δοθεί από το σχολείο)

Δεν γίνεται καμία εγγραφή μαθητή αν δεν έχει τη νόμιμη ηλικία.

  • Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α’ τάξη προσκομίζοντας, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, Πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο ή Ληξιαρχική Πράξη γέννησης χωρίς τη δέσμευση της ημερομηνίας έκδοσης με την υποχρέωση να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 2019-2020.

Όρια σχολικής περιφέρειας 2ου & 6ου Δημοτικών Σχολείων Αρτέμιδος

Περιβάλλονται από τις οδούς:

Παναγίας Γιάτρισσας (αριστερά) – Φ. Εταιρείας (αριστερά) – Αγ. Ιωάννης Λόφος-Πράσινος Λόφος – Ολυμπίας – Μετ. Σωτήρος – Νυμφών – Πατρόκλου – Λ. Βραυρώνος μέχρι το γεφυράκι – Μακεδονίας – Παραλιακή μέχρι Αγ. Κων/νου & Ελένης (αριστερά) – Λ. Βραυρώνος (αριστερά) – Παναγίας Γιάτρισσας (αριστερά).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και συνεργασία.

 

Η Διευθύντρια του 2ου Δημ. Σχολείου                                                           Ο Διευθυντής του 6ου Δημ. Σχολείου

 

Κατσιούλη Κασσιανή                                                                                              Κωνσταντινίδης Αλέξιος

Αφήστε μια απάντηση