Άρθρα με καρτέλα "2η Ξένη Γλώσσα"

Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας στην Ε΄ τάξη

ΓΑΛΛΙΚΑΑγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Μετά τη δήλωση προτίμησης παρακολούθησης 2ης ξένης γλώσσας στην Ε΄ τάξη  των μαθητών/τριών της φετινής Δ΄ τάξης,  προέκυψε με πλειοψηφία η Γαλλική Γλώσσα. Συγκεκριμένα προτίμησαν: 14 Γαλλικά/2 Γερμανικά.

Οι μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν στη ΣΤ΄ τάξη θα συνεχίσουν τη Γαλλική Γλώσσα.

Τα Γυμνάσια θα ενημερωθούν για τις προτιμήσεις των μαθητών/τριών από το σχολείο μας.

Ετικέτες:

Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας

ΓΑΛΛΙΚΑΑγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Μετά τη δήλωση προτίμησης παρακολούθησης 2ης ξένης γλώσσας στην Ε΄ τάξη  των μαθητών/τριών της Δ΄ τάξης,  προέκυψε με πλειοψηφία η Γαλλική Γλώσσα. Συγκεκριμένα: Δ1: 11 Γαλλικά/5 Γερμανικά και Δ2: 12 Γαλλικά/4 Γερμανικά.

Οι μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν στην ΣΤ΄ τάξη θα συνεχίσουν τη Γερμανική Γλώσσα.

Τα Γυμνάσια θα ενημερωθούν για τις προτιμήσεις των μαθητών/τριών από το σχολείο μας.

Ετικέτες:

Επιλογή Β΄ Ξένης Γλώσσας

germanikaigallika

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Φ52/40220/Δ1/05-04-2023 Εγκύκλιο οι μαθητές/τριες της Δ΄τάξης επιλέγουν τη δεύτερη ξένη γλώσσα που θα παρακολουθήσουν το σχολικό έτος 2023-2024. Επίσης, οι μαθητές/τριες της ΣΤ΄τάξης επιλέγουν, αν θα συνεχίσουν ή όχι τη δεύτερη ξένη γλώσσα που παρακολουθούσαν στο Δημοτικό. Εάν υπάρχει αλλαγή την αιτιολογούν, συμπληρώνοντας τη σχετική δήλωση. έχουν δοθεί τα σχετικά έντυπα στα παιδιά.

 

Ετικέτες:

Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσα σχ. έτους 2022-2023

Για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης Ξένης Γλώσσας στην Ε΄ τάξη για το σχολικό έτος 2022-23, καλούνται οι γονείς των μαθητών/τριών,  που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2022-2023 στην Ε΄ τάξη να συμπληρώσουν δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους. Η δήλωση πρέπει να παραδοθεί στο σχολείο μέχρι την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022.

Ετικέτες:

Αποτέλεσμα επιλογής 2ης Ξένης Γλώσσας μαθητών/τριών Ε’ τάξης έτους 2021-22

Κατόπιν υποβολής των σχετικών δηλώσεων εκ μέρους των γονέων των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Ε΄ τάξη το ερχόμενο σχολικό έτος, σας γνωστοποιούμε ότι η Γλώσσα επιλογής είναι τα Γερμανικά, η οποία προέκυψε από πλειοψηφία.

 

Ετικέτες:

Διδασκαλία 2ης Ξένης Γλώσσας

Σας ενημερώνουμε ότι για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης Ξένης Γλώσσας στην Ε’ τάξη για το σχολικό έτος 2021-2022, οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου συμπληρώνουν σχετική δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και την καταθέτουν στον εκπαιδευτικό της τάξης  τους έως την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021.

Επίσης,  οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης με επιστολή τους έως την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση.

Ετικέτες:

Δήλωση προτίμησης για τη 2η Ξένη Γλώσσα

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Φ52/38300/ 17-3-2020 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ οι γονείς των μαθητών/τριών της Δ’  και ΣΤ΄ τάξης  θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα Προτίμησης 2ης Ξένης Γλώσσας. Επίσης, όσοι γονείς μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης επιλέξουν διαφορετική Γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν τα παιδιά τους στο Δημοτικό να υποβάλουν συγχρόνως αιτιολογημένη αίτηση.  Στη συνέχεια, θα τη σκανάρετε και θα την αποστείλετε στο email του σχολείου (mail@6dim-amarous.att.sch.gr) μέχρι την Τρίτη 12-05-2020. Η δήλωση προτίμησης 2ης Ξένης Γλώσσας γίνεται με αυτόν τον τρόπο, λόγω της αναστολής της λειτουργίας των Δημοτικών κατά της διασποράς του κορωνοϊού.

Η διευθύντρια του σχολείου

Ετικέτες:

Επιλογή 2ης Ξένης Γλώσσας

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Φ52/60314/Δ1/16-04-2019 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ για τη διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας για τους/τις μαθητές/τριες  που θα φοιτήσουν στην Ε΄τάξη  και στην Α΄Γυμνασίου κατά το  σχολικό έτος 2019-2020 πρέπει να συμπληρώσετε τη Δήλωση προτίμησης και να την επιστρέψετε στο σχολείο μέχρι την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019. Για τους μαθητές ή μαθήτριες που θέλουν αλλαγή Γλώσσας στην Α΄Γυμνασίου  εκτός από τη Δήλωση προτίμησης θα πρέπει να υποβάλετε γραπτή αιτιολογημένη αίτηση για τους λόγους που επιθυμείτε διαφορετική Γλώσσα στο Γυμνάσιο.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις προτίμησης της Β΄ Ξένης Γλώσσας που συμπληρώνετε  είναι οριστικές, εφόσον με βάση αυτές τις δηλώσεις θα προχωρήσουμε στον σχηματισμό των τμημάτων Γαλλικής και Γερμανικής για την επόμενη σχολική χρονιά.

Ετικέτες:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση