Άρθρα με καρτέλα "επίδοση Βαθμολογίας"

Επίδοση βαθμολογίας Β΄τριμήνου

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 17-3-2023 και ώρα 13.30 -14.00 θα δοθούν οι Έλεγχοι Προόδου και θα γίνει ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών κατά το Β΄τρίμηνο. Επειδή, λειτουργεί κανονικά το Ολοήμερο και οι δάσκαλοι θα εκτελούν το πρόγραμμά τους, έχετε την ευθύνη των παιδιών σας, όσο εσείς αναμένετε για την ενημέρωση.

Ετικέτες:

Ενημέρωση γονέων και επίδοση βαθμολογίας Α΄ τριμήνου

.jpgΑγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι η επίδοση  της βαθμολογίας του α΄ τριμήνου (εκτός Α & Β τάξης), θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρες 13.20-14.00. Οι εκπαιδευτικοί της Α΄& Β΄τάξης θα ενημερώσουν προφορικά τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους. Παρακαλούμε κατά την επικοινωνία με τον/την εκπαιδευτικό να τηρήσετε το καθορισμένο χρονικό διάστημα, για να μπορέσει να λειτουργήσει το Ολοήμερο πρόγραμμα.

Η διευθύντρια του σχολείου

Ετικέτες:

Επίδοση βαθμολογίας β΄ τριμήνου

Τη Δευτέρα 21-03-2022 θα δοθούν στους μαθητές και τις μαθήτριες οι” Έλεγχοι Προόδου” του β΄τριμήνου. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης θα ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους τηλεφωνικά από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

Η διευθύντρια του σχολείου

Μαρία Βαστάκη

Ετικέτες:

Βαθμολογία Β΄ τριμήνου

Η βαθμολογία (στις τάξεις Γ΄ έως και ΣΤ΄) για το Β’ τρίμηνο θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών το πρωί της Δευτέρας 22 Μαρτίου 2021.

Η αποστολή θα γίνει μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος του Π.Σ. Myschool. Παρακαλούμε ελέγξτε τα email σας και μην απαντήσετε στο μήνυμα που θα παραλάβετε. Αν χρειαστεί, επικοινωνήστε στο email του σχολείου: mail@6dim-amarous.att.sch.gr

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των Α΄ & Β΄ τάξεων, όπου δεν υπάρχει βαθμολογία,  έχουν επικοινωνήσει ήδη με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών  για την πρόοδο των παιδιών τους κατά την  προγραμματισμένη,  μηνιαία ενημέρωση.

Ετικέτες:

Λήξη μαθημάτων, βαθμολογία, Τίτλοι Προόδου/Σπουδών

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Η επίδοση της βαθμολογίας του  Γ΄ τριμήνου, καθώς και οι Τίτλοι Προόδου/ Τίτλοι Σπουδών των μαθητών/τριών θα γίνει στους γονείς/κηδεμόνες την ημέρα λήξης των μαθημάτων σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή/τριας, χωρίς τη φυσική παρουσία γονέων & κηδεμόνων στο σχολείο.

Ως εκ τούτου, και λαμβάνοντας υπόψη την εναλλάξ λειτουργία των υποτμημάτων, οι μαθητές θα παραλάβουν τον φάκελο με τη βαθμολογία και τον Tίτλο Προόδου τους την Πέμπτη 25 ή την Παρασκευή 26 Ιουνίου, ανάλογα με την ημέρα που θα έχει μάθημα το υποτμήμα στο οποίο ανήκουν.

Επισημαίνουμε πως την Παρασκευή 26 Ιουνίου το ωρολόγιο πρόγραμμα θα τηρηθεί κανονικά.

Για τους μαθητές/τριες που απουσιάζουν δικαιολογημένα από το σχολείο, η βαθμολογία του Γ΄ τριμήνου καθώς και οι Τίτλοι Προόδου ή οι Τίτλοι Σπουδών θα επιδοθούν στους γονείς/κηδεμόνες την Παρασκευή 26 Ιουνίου από τις 12.00 έως και τις 13.00 ή τη Δευτέρα 29 Ιουνίου από 08.00-09.00.

Η διευθύντρια του σχολείου

 

Ετικέτες: ,

Επίδοση βαθμολογίας Β΄ τριμήνου

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ Φ.7/ΦΜ/67997/ΓΔ4/04/06/2020 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ η επίδοση της βαθμολογίας του Β΄τριμήνου στους/στις μαθητές/τριες της Γ ́, Δ ́, Ε ́ και ΣΤ ́ τάξης θα γίνει σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του /της κάθε μαθητή/τριας, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία γονέων & κηδεμόνων στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί της Α ́και Β΄ τάξης  θα ενημερώσουν προφορικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την πρόοδό τους. Οι γονείς των μαθητών που απουσιάζουν δικαιολογημένα από το σχολείο, μπορούν να λάβουν τη βαθμολογία του Β΄τριμήνου κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τη διευθύντρια του σχολείου.

Η διευθύντρια του σχολείου

 

Ετικέτες:

Ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των μαθητών/τριών – βαθμολογία του Β΄ τριμήνου

Αναφορικά με την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων για την πρόοδο των τέκνων τους και την επίδοση βαθμολογίας Β’ τριμήνου (άρθρο 14, παρ.4, του Π.Δ. 79/17 ΦΕΚ 109 Α’) στις σχολικές μονάδες Α/θμιας  Εκπ/σης καιλαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες ου ΕΟΔΥ για αποφυγή μαζικών συγκεντρώσεων/συναθροίσεων σε κλειστό χώρο, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, με συγχρωτισμό μαθητών/τριών, γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικού προσωπικού, σύμφωνα με την  υπ. αριθμ.  Φ.7/ΦΜ/35640/Δ1/10-03-20  Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, σας ενημερώνουμε τα εξής:

α) Οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο και στην Α’ και Β ́τάξη  Δημοτικού δύνανται να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους διδάσκοντες προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των τέκνων τους.

β) Αναφορικά με την επίδοση των ελέγχων για τους μαθητές/τριες που φοιτούν στη Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ ́τάξη, οι Σύλλογοι Διδασκόντων, με απόφασή τους, προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες,  ώστε να παραδίδονται οι έλεγχοι προόδου Β΄τριμήνου σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία γονέων & κηδεμόνων στο σχολείο. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων ενημερώνονται οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών.

Ετικέτες:

Ακύρωση μηνιαίας ενημέρωσης γονέων-Επίδοση βαθμολογίας Β΄ τριμήνου

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι η μηνιαία, προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων για την πρόοδο των μαθητών/τριών, την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020,  δε θα πραγματοποιηθεί, επειδή θα γίνει επίδοση Βαθμολογίας-ενημέρωση Β΄ τριμήνου στις 19 Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.15-14.00.

Η διευθύντρια του σχολείου

Ετικέτες:

Επίδοση βαθμολογίας Β΄ τριμήνου

Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019  από τις 13.15  έως  τις 14.00  θα δοθεί η βαθμολογία του Β΄ τριμήνου,  για τους μαθητές/τριες των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων,  στους γονείς/κηδεμόνες,  στις αίθουσες του κάθε τμήματος. Κατά τις ίδιες ώρες μπορούν να προσέρχονται και οι γονείς/κηδεμόνες των τάξεων Α΄& Β΄, για τις οποίες δεν προβλέπεται βαθμολογική αξιολόγηση των μαθητών, προκειμένου να ενημερωθούν περιγραφικά για την επίδοση των παιδιών/κηδεμονευομένων τους.
Επειδή το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά  και το Πρωινό Πρόγραμμα θα έχει λήξει, παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών του Πρωινού Προγράμματος να μεριμνήσουν, ώστε τα παιδιά τους να βρίσκονται μαζί τους,  για λόγους ασφαλείας.

Ετικέτες:

Χριστουγεννιάτικο παζάρι & Επίδοση βαθμολογίας Α΄ τριμήνου

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα, το σχολείο μας θα διοργανώσει χριστουγεννιάτικο παζάρι στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου με κατασκευές των μαθητών. Επιθυμώντας τη συμμετοχή σας σε αυτό το γιορτινό κλίμα, ζητάμε και τη δική σας συμβολή με τη δημιουργία από κοινού με τα παιδιά σας ενός γλυκίσματος, όπως (κέικ, χριστουγεννιάτικα γλυκά, σοκολατάκια, μπισκότα, κεράσματα, μαρμελάδες, κουλουράκια, κουραμπιέδες, μελομακάρονα), συσκευασμένου σε μορφή δώρου, προκειμένου να προσφερθεί στο χριστουγεννιάτικο παζάρι,  τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν, για να καλυφθούν ανάγκες του σχολείου.

Η συγκέντρωση των δημιουργιών σας θα γίνει την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 στο γραφείο της διευθύντριας.

Το πρόγραμμα του παζαριού θα έχει ως εξής:

10.30-13.00: Χριστουγεννιάτικο παζάρι
10.30 -11.00 Α΄ τάξη & Γ1΄ (χριστουγεννιάτικα τραγούδια από την Α΄ τάξη)
11.00-11.30: Β΄ τάξη & Γ2΄ (χριστουγεννιάτικα τραγούδια από την Β΄ τάξη)
11.45-12.15: Δ΄ τάξη΄ (χριστουγεννιάτικα τραγούδια από την Γ΄ & Δ΄ τάξη)
12.35-13.05: Ε1΄& Ε2΄ (χριστουγεννιάτικα τραγούδια από την Ε΄ τάξη)

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ!

Ακόμη, από τις 13:15 έως τις 14:00 θα δοθούν οι Έλεγχοι Προόδου για το Α΄ Τρίμηνο στις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄& ΣΤ΄, ενώ στις τάξεις Α΄& Β΄ θα πραγματοποιηθεί απλή ενημέρωση.

Το Ολοήμερο αυτή την ημέρα θα λειτουργήσει κανονικά.

Ετικέτες: ,

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση