Άρθρα με καρτέλα "Βιβλιοθήκη"

Παραλαβή ηλεκτρονικού εξοπλισμού & καρτών μέλους για τη Βιβλιοθήκη

Στις 6 Ιουνίου 2019, παραλάβαμε τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό για τη Βιβλιοθήκη μας στο πλαίσιο του έργου ΣΑΕ 047 «Δράση εξοπλισμού των Δ. Σχολείων ενταγμένων στο σύστημα δικτύου σχολικών βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΠΕΘ κι απόφαση του Προέδρου της Σχ. Επιτροπής ΠΕ του Δ. Αμαρουσίου. Στις 28 και 29 Μαΐου 2019 έγινε παρουσίαση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης στους μαθητές των Δ΄,  Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεων από την υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης κ. Μ. Βαστάκη και τους δόθηκαν οι κάρτες μέλους, οι οποίες θα αποτελούν την ταυτότητά τους για την είσοδό τους στη Βιβλιοθήκη. Στους μαθητές των  Α΄,  Β΄ & Γ΄τάξεων η παρουσίαση θα γίνει την επόμενη σχολική χρονιά. Ολοκληρώνονται από κάθε άποψη οι διαδικασίες για την άρτια λειτουργία της Βιβλιοθήκης σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Φ.17/139463/Δ1/28-8-18 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.

 

Ετικέτες:

Εκατόν εξήντα οχτώ τίτλοι βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη μας…

Σήμερα, 5 Ιουνίου 2019, παραλάβαμε εκατόν εξήντα οχτώ (168) τίτλους βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη μας στο πλαίσιο του έργου ΣΑΕ 047  «Δράση εξοπλισμού των Δ. Σχολείων ενταγμένων στο σύστημα δικτύου σχολικών βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΠΕΘ  κι απόφαση του Προέδρου της Σχ. Επιτροπής ΠΕ του Δ. Αμαρουσίου.

Γι΄αυτόν τον λόγο είχαμε ζητήσει από μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς να προτείνουν τίτλους βιβλίων. Από τους γονείς του σχολείου ανταποκρίθηκαν οι πενήντα τέσσερις (54). Οι προτιμήσεις γονέων και μαθητών/τριών αναλυτικά ήταν οι εξής: Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες:

Εμπλουτισμός σχολικής βιβλιοθήκης

Ενημέρωση προς τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών του σχολείου

Σας ενημερώνουμε πως το σχολείο μας, από την τρέχουσα σχολική χρονιά μαζί με άλλα 911 σχολεία πανελλαδικά, εντάχθηκε στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτού του έργου, θα χρηματοδοτηθεί η προμήθεια βιβλίων συνολικής αξίας 1.750 ευρώ για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης μας.

Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες:

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων