Για να δείτε τις εφημερίες για το σχ. έτος 2020-2021, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις εφημερίες για το σχ. έτος 2020-2021 σε περίπτωση βροχής, πατήστε εδώ.

Κατά το Ολοήμερο πρόγραμμα εφημερία είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σ΄αυτό.