Για το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023  το σχολείο στελεχώνεται από τους ακόλουθους εκπαιδευτικούς:

Τάξη/Τμήμα/Ιδιότητα Όνομα εκπαιδευτικού Ώρες συνεργασίας με τους γονείς
Διευθύντρια Βαστάκη Μαρία Καθημερινά εκτός Τρίτης κατόπιν ραντεβού
Α Μακρής Πασχάλης Πρώτη Τρίτη για τον μήνα Νοέμβριο 13.20-14.00
Β Μαμούγκα Ελένη Πρώτη Τρίτη για τον μήνα Νοέμβριο 13.20-14.00
Γ Κατσαμάκα Αθηνά Πρώτη Τρίτη για τον μήνα Νοέμβριο 13.20-14.00
Δ1 Αποστολοπούλου Μαρία Πρώτη Τρίτη για τον μήνα Νοέμβριο 13.20-14.00
Δ2
Νταβάκου Ιωάννα Πρώτη Τρίτη για τον μήνα Νοέμβριο 13.20-14.00
Ε Παλούκης Θωμάς Πρώτη Τρίτη για τον μήνα Νοέμβριο 13.20-14.00
ΣΤ Καραβέζη-Καραβεζύρογλου Αλεξάνδρα Πρώτη Τρίτη για τον μήνα Νοέμβριο 13.20-14.00
Τμήμα Ένταξης Αναγνώστου Ιωάννα Πρώτη Τρίτη για τον μήνα Νοέμβριο 13.20-14.00
Παράλληλη Στήριξη Κάιτατζης Μιλτιάδης

Σχοινά Σοφία

Πρώτη Τρίτη για τον μήνα Νοέμβριο 13.20-14.00
Φυσική Αγωγή Πασχάλης Μιχαήλ Πρώτη Τρίτη για τον μήνα Νοέμβριο 13.20-14.00
Αγγλικά Βασιλοπούλου Χριστίνα Πρώτη Τετάρτη του μήνα 13.20-14.00
Γερμανικά Ίρις Κελπερή Πρώτη Τρίτη του μήνα 10.00-10.45
Εικαστικά Τσινιά Μαρία Πρώτη Τετάρτη του μήνα 10.00-11.30
Θεατρική Αγωγή Αντάρα Μαρία Πρώτη Δευτέρα του μήνα 10.45-11.30
Μουσική Μεσολωρά Άννα Πρώτη Τρίτη του μήνα 11.45-12.30
ΤΠΕ-Πληροφορική Λολίδου Αικατερίνη Πρώτη Δευτέρα του μήνα 11.45-12.25
Υπεύθυνοι Ολοημέρου Βουρλογιάννη Ελένη

Καρτσωνάκης Σταύρος

Πρώτη Τρίτη για τον μήνα Νοέμβριο 13.20-14.00
 Υπεύθυνος βιβλιοθήκης
Καρτσωνάκης Σταύρος Πρώτη Τρίτη για τον μήνα Νοέμβριο 13.20-14.00