Για το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020  το σχολείο στελεχώνεται από τους ακόλουθους εκπαιδευτικούς:

Τάξη/Τμήμα/Ιδιότητα Όνομα εκπαιδευτικού Ώρες συνεργασίας με τους γονείς
Διευθύντρια Βαστάκη Μαρία (ΘΡΗΣΚ. στο ΣΤ1 & ΣΤ2) Μετά από συνεννόηση
Α1 Νταβάκου Ιωάννα Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα 13.15-14.00
Α2 Πράπας Ιωάννης (ΕΖ στη Γ) Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα 13.15-14.00
Β Μπινιάρη Σοφία Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα 13.15-14.00
Γ Ιωάννου Χριστίνα Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα 13.15-14.00
Δ1
Αποστολοπούλου Μαρία (ΘΡΗΣΚ.  στη Γ) Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα 13.15-14.00
Δ2 Κατσαμάκα Αθηνά Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα 13.15-14.00
Ε Σιδηροπούλου Ελένη Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα 13.15-14.00
ΣΤ1 Ζαρογιάννη Μαρία Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα 13.15-14.00
ΣΤ2/Υποδιευθύντρια
Καμάρα Γεωργία Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα 13.15-14.00
Τμήμα Ένταξης Αναγνώστου Ιωάννα Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα 13.15-14.00
Παράλληλη Στήριξη Κούτρα Παρασκευή
Φυσική Αγωγή Πατζιά Λυδία (Α1, Α2, Β, Γ, Δ1, Δ2, Ε, ΣΤ1, ΣΤ2)

Μπένος Σπύρος (Ε, ΣΤ1, ΣΤ2)

Κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα 12.40-14.00

Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα 13.15-14.00

Αγγλικά Ζαμπούλη Κωνσταντίνα Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα 13.15-14.00
 Γαλλικά Σακκούλη Γεωργία Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα 13.15-14.00
Εικαστικά Παππού Αικατερίνη Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα 13.15-14.00
Θεατρική Αγωγή Κοντορούση Ανθή Κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα 13.15-14.00
Μουσική Κοψιδά Μαρία (Β, Δ1, Δ2, Ε, ΣΤ1, ΣΤ2)

Μελισσάρη Μάχη (Α1, Α2, Γ)

Κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα 08.30-09.30

Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα 10.45-11.30

ΤΠΕ-Πληροφορική Παναγιωτίδης Αλέξανδρος (Α1, Α2, Γ, Ε, ΣΤ1, ΣΤ2)

Μαθιουδάκη Αντωνία (Β, Δ1, Δ2 & ΕΖ στο Δ2)

Κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα 09.40-10.30

Κάθε πρώτη Τετάρτη  του μήνα 09.15-10.00

Υπεύθυνη Ολοημέρου Βουρλογιάννη Ελένη (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.  στο Α2, ΚΠΑ στην Ε & ΣΤ1 & ΘΡΗΣΚ. στην  Ε) Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα 11.45-12.25