ΚΑΛΗ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2

Την Παρασκευή  1 Σεπτεμβρίου 2017, αρχίζει η νέα σχολική χρονιά 2017-18.

Για το διάστημα έως και τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 το σχολείο θα παραμένει ανοικτό κατά τις ώρες 08.00-14.00 για τη διευθέτηση κάθε ζητήματος που αφορά τους μαθητές και τη φοίτησή τους.

Ο αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017.  Το ακριβές πρόγραμμα της ημέρας αυτής θα ανακοινωθεί σύντομα.