Σήμερα 10 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών στους μαθητές και μαθήτριες της Α, Β, Γ, “Η Νεράιδα των Πρώτων Βοηθειών” και Δ, Ε2, ΣΤ “Ο μικροί διασώστες” από την επαγγελματία διασώστρια, εκπαιδευτικό ΦΑ και νοσηλεύτρια κ. Ειρήνη Νικάκη, μέσω της GiveLife. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  έχει ως αποστολή ζωής να μεταφέρει τη γνώση του πώς σώζεται μια ζωή εν μέσω καταστάσεων άμεσης ανάγκης, σε μικρούς και μεγάλους.

Μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος (13.30) έγινε  ενδοσχολική επιμόρφωση για τις Πρώτες Βοήθειες από την κ. Ειρήνη Νινάκη και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου.