. ΣΕΙΣΜΟΥ 2 2 23 1

Στις 2 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 2η άσκηση σεισμού, κοινή και με το συστεγαζόμενο 19ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου. Η πρόληψη παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων και τα παιδιά μας έδειξαν μεγάλη ωριμότητα σε όλη τη διαδικασία.