ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1Το σύνθημα είναι: «Για να τα βάλεις με το τέρας των σκουπιδιών, βάλε τα στον σωστό κάδο».

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας συμμετέχει στο Πρωτάθλημα ανακύκλωσης της Περιφέρειας Αττικής. Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην ενημέρωση σχετικά με την ανακύκλωση, τα οφέλη της και τη σταδιακή ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης,  μέσω ορθών πρακτικών σε μαθητές/τριες, δασκάλους και γονείς.

Τα σχολεία που θα λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα καλούνται να ανακυκλώσουν εντός των σχολικών μονάδων, για την περίοδο (Οκτώβριο 2022 έως Ιούνιο 2023), τουλάχιστον τρία ρεύματα υλικών, χαρτί, αλουμίνιο και πλαστικό.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα συλλέγονται και αφού ζυγιστούν από τους αρμόδιους του προγράμματος, η ποσότητα θα καταγράφεται on line. Οι επιδόσεις των σχολείων θα εμφανίζονται σε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα ανακύκλωσης. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, σε ειδική εκδήλωση τα συμμετέχοντα σχολεία θα επιβραβευτούν, ενώ τα πρώτα σχολεία θα λάβουν σημαντικά έπαθλα.

Με στόχο την αποτελεσματικότερη συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της ανακύκλωσης, η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον  Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)  προχωράει σε τοποθέτηση ειδικών κάδων στις αίθουσες/διαδρόμους των σχολικών μονάδων για τη χωριστή συλλογή. Εμείς τους παραλάβαμε, χθες 23-11-2022.

Λαμβάνοντας υπόψη την έως τώρα άρτια συνεργασία μας, ζητάμε τη στήριξή σας για την ομαλή διεξαγωγή της συγκεκριμένης δράσης ανακύκλωσης.