Εγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε με βάση την υπ. αριθμ. 12η Πράξη /24-09-2021 του Συλλόγου Διδασκόντων το «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου» και το «Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών»  για το σχολικό έτος 2021-2022 μετά τις αλλαγές του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου. Πατήστε στα εξώφυλλα, για να τα διαβάσετε.