Κατόπιν της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής, την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021,  αποφασίστηκε ομόφωνα η κάλυψη της θέσης του σχολικού τροχονόμου από τον κ. Ανδρέα Παπαδόπουλο, ο  οποίος κάλυπτε την ίδια θέση και τα προηγούμενα έτη  και ήταν και ο μοναδικός ενδιαφερόμενος.