Πατήστε εδώ, για να δείτε τα απαραίτητα υλικά για το μάθημα των Γερμανικών στην Ε΄ τάξη.