Πατήστε εδώ, για να διαβάσετε διευκρινίσεις που αφορούν στη χορήγηση ταυτοπροσωπίας ανηλίκου προκειμένου αυτός να συμμετέχει στις εξετάσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα σχολεία.