Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με οδηγίες του ΥΠΑΙΘ τα βιβλία του παραρτήματος (Μουσικής, Εικαστικών, Φυσικής Αγωγής, Ερμηνευτικού και Ορθογραφικού Λεξικού) της Εγκυκλίου Φ.31/ 42917/Δ1/14-4-2021  θα επαναχρησιμοποιηθούν και θα πρέπει να επιστραφούν στη σχολική μονάδα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (στον εκπαιδευτικό κάθε τάξης), με τη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021 και πριν τις θερινές διακοπές. Τα βιβλία αυτά θα επαναχρησιμοποιηθούν από τους μαθητές  το σχολικό έτος 2021-2022. Όσα  από τα βιβλία δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν θα ανακυκλώνονται.