Ενημερώνουμε πως οι εγγραφές των μαθητών στην Α’ τάξη του σχολείου για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα 1-20 Μαρτίου. Πατήστε στην εικόνα, για να μεταβείτε στη σχετική σελίδα.