Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος συνεχίζεται και τα επόμενα σχολικά έτη 2020-21, 2021-22 και 2022-23 σε Δημοτικά σχολεία. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 01-02-2021 Φ.14.1/ΜΓ/11415/Δ7/1-02-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ θα γίνει επικαιροποίηση στοιχείων των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος, συμπληρώνοντας οι γονείς τη «Δήλωση συγκατάθεσης» για τη συμμετοχή ή όχι των παιδιών τους.

Για να κατεβάσετε τη δήλωση, πατήστε εδώ και αφού τη συμπληρώσετε να την επιστρέψετε στο σχολείο έως την Τετάρτη 10-2-2021.