Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.   21 -01-2021 Φ1/6883/ΓΔ4/21-2-2021 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 οι εκπαιδευτικοί θα αναφερθούν στη ζωή και τη δράση των Τριών Ιεραρχών (Μέγα Βασίλειο, Ιωάννη Χρυσόστομο και Γρηγόριο Ναζιανζηνό ή Θεολόγο) μέσα στις τάξεις τους. Οι Τρεις Ιεράρχες είναι οι προστάτες των γραμμάτων, των  σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών και τους τιμούμε στις 30 Ιανουαρίου. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων θα τηρηθεί κανονικά.

Ως είθισται την  ημέρα αυτή δόθηκαν άρτοι στους μαθητές και τις μαθήτριες σε ατομικές συσκευασίες, τους οποίους πήραν μόνοι/νες τους βάζοντας πρώτα αντισηπτικό διάλυμα στα χέρια.