Ευχαριστούμε θερμά για άλλη μια φορά τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και όλους του γονείς του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για τη συμβολή τους στην υλικοτεχνική αναβάθμιση του σχολείου.  Σύμφωνα με τις ανάγκες του σχολείου, χρειαζόταν μια ανακαίνιση στον χώρο της αίθουσας εκδηλώσεων. Με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και της Προέδρου της Σχ. Επιτροπής ΠΕ του Δ. Αμαρουσίου κ. Ελένης Βλάχου -Σταματάκη,  ολοκληρώθηκε το έργο κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας του σχολείου. Οραματιζόμαστε ένα σύγχρονο, δημιουργικό, χρήσιμο, ευχάριστο, αποδοτικό και αποτελεσματικό σχολείο για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, για να πραγματοποιηθεί.