Χθες, 18-11-2020, πρώτη ημέρα της εφαρμογής της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί ΠΕ, μαθητές/τριες και γονείς της χώρας ήταν στις θέσεις τους μπροστά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το κινητό ή το tablet, δικό τους ή δανεικό, για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν ήταν πολλά: εκπαιδευτικοί να μην μπορούν να συνδεθούν από το σχολείο ή από το σπίτι τους  λόγω χαμηλής ταχύτητας στο internet, το ίδιο και οι μαθητές/τριες από το σπίτι τους, δεν άκουγαν, δεν έβλεπαν πρόσωπα, αρχεία, video, η φωνή παραμορφωνόταν, το δίκτυο υπερφορτώθηκε  και γίνονταν συνεχείς διακοπές. Κι όμως ήταν όλοι εκεί στις θέσεις τους. Άλλοι επέμεναν, άλλοι κουράστηκαν, άλλοι εκνευρίστηκαν.

Στο σχολείο μας η εικόνα ήταν περίπου όπως στα περισσότερα σχολεία. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών σε κάθε μάθημα κυμάνθηκε από 21 έως 2 άτομα, λόγω τεχνικών προβλημάτων ή άλλων προβλημάτων.

Δε χρειάζεται στενοχώρια και άγχος για τυχόν προβλήματα στη σύνδεση, γιατί δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Όποιος αδυνατεί να συνδεθεί, συνεχίζει να προσπαθεί χωρίς άγχος.

Σήμερα ευχόμαστε να είναι καλύτερη η εικόνα κατά τη σύνδεση εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών και να πραγματοποιηθεί το μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα που  έχει δοθεί. Αν και το «ψηφιακό  μάθημα» δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλία.

Θα είναι καλό να μη χρησιμοποιείτε το δίκτυο με άσκοπες δοκιμές από τις 08.15 έως τις 17.20. Η επικοινωνία με το σχολείο προτείνεται να γίνεται τηλεφωνικά 10.00-12.00 κάθε ημέρα.

Η διευθύντρια του σχολείου