Στις 7-10-2020 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την αντικατάσταση της πόρτας του σχολείου από την οδό Άλσους και της πόρτας εισόδου στη ράμπα για τα ΑΜΕΑ.