Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 23 -09-2020 τοποθετήθηκε και δεύτερος υπάλληλος καθαριότητας μέσω του προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας» του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε ό,τι αφορά την καθαριότητα  του σχολικού κτηρίου.