Σήμερα, 24-9-2020, παραλάβαμε νέο υγειονομικό υλικό από τον Δήμο Αμαρουσίου για την κάλυψη αναγκών του σχολείου.