Αγαπητοί  γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε για τη νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, λόγω της αυτοδίκαιης παύσης της θητείας του Προέδρου κ. Β. Καραγιάννη, επειδή το τέκνο του δε φοιτά πλέον στο σχολείο μας. Για να δείτε τη νέα σύνθεση, πατήστε εδώ.