Η παρούσα ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στοχεύει να αποτελέσει χρήσιμη πηγή ψηφιακής ενημέρωσης, που θα συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες για την ασφαλή επιστροφή στις εκπαιδευτικές δομές. Εδώ θα βρείτε, μεταξύ άλλων, μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό.

Η ασφαλής λειτουργία των σχολείων έχει θεμελιώδη σημασία, ώστε να προληφθεί κατά το δυνατόν η διασπορά του κορωνοϊού στον χώρο των σχολείων. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να ακολουθούνται πάντα τα παρακάτω μέτρα προστασίας.