Ευχαριστούμε πολύ άλλη μια μητέρα μαθητή μας, την κ, Κράλλη Χ.,  για την ευγενική προσφορά της σε μάσκες μιας χρήσης μικρού μεγέθους, για εφεδρική χρήση.