Ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά την κ. Ευσταθίου Χριστίνα, μητέρα μαθητή μας, για την ευγενική προσφορά της σε είδη υγειονομικού εξοπλισμού για το σχολείο.