Η φετινή χρονιά 2019-2020 ήταν πρωτόγνωρη και πολύ δύσκολη για όλους μας. Το χρονικό διάστημα της αναστολής της λειτουργίας των σχολείων,  λόγω του COVID 19 oι εκπαιδευτικοί του σχολείου αντεπεξήλθαν όσο καλύτερα μπορούσαν με την  εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κράτησαν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τους μαθητές και τις μαθήτριές τους υποστηρίζοντας το δημόσιο σχολείο. Σας παραθέτουμε εν συντομία τον απολογισμό για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2019-2020. Πατήστε εδώ, για να τον διαβάσετε.

Η διευθύντρια του σχολείου