Η Συντονίστρια του 2ου Περιφερειακού  Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ)  Αττικής, κ. Ζαχαρούλα Ταβουλάρη,  επιθυμεί να επικοινωνήσει με όλους τους γονείς της Περιφέρειάς της μέσω της συγκεκριμένης επιστολής.