Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Με επείγουσα εγκύκλιό του, το Υπουργείο Παιδείας ζητά από τα σχολεία την καταγραφή των αναγκών των μαθητών στο επίπεδο της σχολικής μονάδας σε ηλεκτρονικές συσκευές (laptop και tablet), προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε τα εν λόγω στοιχεία, παρακαλούμε συμπληρώστε τη σχετική φόρμα που υπάρχει στο ιστολόγιο του σχολείου, αφού λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

Η δράση αυτή αφορά τις οικογένειες που δε διαθέτουν ηλεκτρονικές συσκευές για χρήση στο διαδίκτυο λόγω χαμηλού εισοδήματος, πολυτεκνίας, τηλεργασίας των γονέων/κηδεμόνων.

Ο εξοπλισμός που θα εξασφαλιστεί θα δανειστεί στους μαθητές για το διάστημα που τα σχολεία θα είναι κλειστά και θα επιστραφεί αμέσως μετά.

Για την ασφάλεια του εξοπλισμού σε περίπτωση κλοπής η καταστροφής κατά το διάστημα του δανεισμού, υπεύθυνοι θα είναι οι γονείς/κηδεμόνες.

Προκειμένου να διαπιστωθούν οι πραγματικές ανάγκες για τους μαθητές του σχολείου μας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Επισημαίνουμε πως η δήλωση αναγκών για εξοπλισμό εκ μέρους των οικογενειών δε συνιστά επ ουδενί δέσμευση εκ μέρους του σχολείου σχετικά με την ικανοποίηση της ανάγκης αυτής, αφού αυτό θα εξαρτηθεί από την ποσότητα του εξοπλισμού που θα διατεθεί στο σχολείο, καθώς και τα ενδεχόμενα κριτήρια που θα τεθούν από το Υπουργείο για τη διάθεσή του στους τελικούς δικαιούχους.

Η φόρμα αυτή θα συλλέγει απαντήσεις μέχρι τις 6.00 π.μ. της Πέμπτης 9 Απριλίου 2020.

Παρακαλούμε να δηλώσετε μόνο εφόσον υπάρχουν πραγματικές ανάγκες, έτσι ώστε να μη στερηθούν το εξοπλισμό μαθητές που τον έχουν πραγματικά ανάγκη.

Πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο για τη φόρμα διερεύνησης αναγκών.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3OaYiNb_QPelqGw3oN_p7phzuzn4dtF73zo3AmW3HNIw9PQ/viewform