Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 30-3-2020 που λήγει η ημερομηνία παράτασης για την εγγραφή μαθητών και εκπαιδευτικών στο ΠΣΔ  έχουν κάνει εγγραφή 141 μαθητές/τριες. Συγκεκριμένα: Α1:17, Α2:17, Β1:21, Γ:17, Δ1:13, Δ2:13, Ε:22, ΣΤ1:8 και ΣΤ2:13.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν εγγραφεί όλοι. Ψηφιακές τάξεις έχουν δημιουργήσει 12 εκπαιδευτικοί. Αυτοί και όσοι δεν έχουν δημιουργήσει ψηφιακές τάξεις ακόμη,  αντιμετωπίζουν το πρόβλημα υπερφόρτωσης του δικτύου, όπως κι εσείς. Ο ορισμός του χρόνου εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και της ανατροφοδότησης ορίζεται από τον εκπαιδευτικό και γίνεται μέσω της πλατφόρμας που έχει επιλέξει, καθώς και ο τρόπος ανατροφοδότησης για όσους εκπαιδευτικούς δεν έχουν καταφέρει ακόμη να δημιουργήσουν ψηφιακή τάξη. Σας θυμίζω ότι «ασύγχρονη εκπαίδευση» δε σημαίνει «καθημερινό μάθημα», αλλά ανακεφαλαιωτικές εργασίες σε  ενότητες  που έχουν ήδη διδαχθεί οι μαθητές/τριες  και  προτάσεις για ευχάριστες δραστηριότητες, ώστε να υπάρχει εκπαιδευτική επαφή των μαθητών/τριών με το σχολείο.

Η  διαδικασία θα ομαλοποιείται μέρα με την ημέρα και θα ολοκληρωθεί,  όταν εγγραφούν όλοι οι μαθητές/τριες και γίνουν οι απαραίτητες αναβαθμίσεις από το ΠΣΔ, ώστε να ανταπεξέλθει στον μεγάλο όγκο των εργασιών που απαιτείται.

Τέλος, ας  αναρωτηθούμε, αν όλοι οι μαθητές  έχουν τηλεφωνική σύνδεση, Η/Υ, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ειδικότερα, αν οι γονείς έχουν τη γνώση που χρειάζεται για την υποστήριξη των παιδιών τους. Σημ: (στις περισσότερες οικογένειες  ένας Η/Υ εξυπηρετεί τις ανάγκες όλης της οικογένειας)…