Μετά και την παράταση για την εγγραφή των εκπαιδευτικών και μαθητών στο ΠΣΔ από το ΥΠΑΙΘ, κατανοείτε όλοι το πρόβλημα που υπάρχει με την υπερφόρτωση του δικτύου. Η ασύγχρονη εξ΄αποστάσεως  εκπαίδευση , όμως στο σχολείο μας λειτουργεί από τις 12-3-2020, όταν προτάθηκαν,  μέσω του ιστολογίου, στα παιδιά δραστηριότητες φιλαναγνωσίας, χειροτεχνίας, παρακολούθηση θεαμάτων, ενασχόληση με τα διαδραστικά βιβλία. Αυτό έγινε από το έντονο ενδιαφέρον, την  αγάπη και την αναπτυγμένη  εκπαιδευτική συνείδηση  των εκπαιδευτικών του σχολείου να κρατήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τους/τις μαθητές/τριές τους και να υποστηρίξουν το δημόσιο σχολείο.  Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε στο ιστολόγιο ένα νέο κελί με τίτλο «Ασύγχρονη εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση» στο οποίο οι εκπαιδευτικοί όλων των τάξεων/τμημάτων αναρτούν δραστηριότητες για τα παιδιά. Επίσης,  έχουν γνωστοποιηθεί τα links της πλατφόρμας που έχουν δημιουργήσει οι εκπαιδευτικοί της Α΄,  Ε΄, και ΣΤ΄τάξης, καθώς και του Τμήματος Ένταξης. Όσο για τις άλλες τρεις  τάξεις οι εκπαιδευτικοί άοκνα προσπαθούν να δημιουργήσουν ψηφιακές τάξεις, αλλά δυστυχώς  η υπερφόρτωση του δικτύου εμποδίζει την ολοκλήρωσή τους.

Τέλος, 116 μαθητές/τριες από τους 160 έχουν εγγραφεί στο ΠΣΔ. Μετά τη γνωστοποίηση των links θα πρέπει για μία φορά να εισέλθετε στην προτεινόμενη πλατφόρμα  (διαβάστε και τις οδηγίες προς τους μαθητές), για να μπορέσετε να γίνετε μέλη των ψηφιακών τμημάτων από  τους εκπαιδευτικούς και τη διευθύντρια.

Σε  τέτοιες καταστάσεις καλό θα είναι να θυμόμαστε πάντα τα λόγια του Μακρυγιάννη: «Και να μην λέγει ούτε ο δυνατός «εγώ», ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγη ο καθείς «εγώ»; Όταν αγωνιστή μόνος του και φκιάση ή χαλάση, να λέγη «εγώ». Όταν όμως αγωνίζωνται πολλοί και φκιάνουν, τότε να λέη «εμείς». Είμαστε εις το «εμείς» και όχι εις το «εγώ». Και εις το εξής να μάθωμεν γνώση, αν θέλωμεν να φκιάσωμεν χωριόν, να ζήσωμεν όλοι μαζί».