Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Επικοινωνούμε μαζί σας  μετά από ερωτήματα που έχουμε λάβει  σχετικά με την έναρξη και τον τρόπο της ασύγχρονης εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης, για να σας αναφέρουμε ότι:

1. Οι εκπαιδευτικοί επεξεργάζονται τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και  δημιουργούν ψηφιακές τάξεις στις προτεινόμενες ή και  άλλες πλατφόρμες. Ήδη έχουν γνωστοποιηθεί τα links  των  ψηφιακών τάξεων για την  Α΄ και Ε΄τάξη , καθώς και το Τμήμα Ένταξης. Επειδή, όπως κι εσείς έχετε διαπιστώσει  ότι ο σύστημα «σέρνεται, κολλάει ή διακόπτεται»  από την υπερφόρτωση  του δικτύου χρειάζεται  υπομονή.

2. Η ασύγχρονη εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση έχει ως στόχο να  διατηρήσει ο μαθητής και η μαθήτρια του σχολείου επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία και τον/την δάσκαλο/α  του/της., γιατί οι εκπαιδευτικοί για τους/τις μαθητές/τριες είναι «οι σημαντικοί άλλοι»  μετά τους γονείς τους.  Στο ιστολόγιο του οποίου η χρήση επίσης  προτείνεται από το ΥΠΑΙΘ,  έχουν προταθεί δραστηριότητες από τις 12-3-20 και έχει δημιουργηθεί κελί με τίτλο «Ασύγχρονη εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση»,  στο οποίο οι εκπαιδευτικοί έχουν αναρτήσει δραστηριότητες σε διάφορα μαθήματα.

Τα προβλήματα είναι πολλά, τεχνικά, επιστημολογικά, ηθικά και αξιολογικά. Προσπαθούμε για το καλύτερο των μαθητών/τριών μας, ώστε η εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση να μη γίνει ένα κοινωνικό πείραμα. Απαιτείται ένας επαναπροσδιορισμός της εκπαίδευσης που προφανώς δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Και για του λόγου το αληθές των παραπάνω, δόθηκε παράταση  από το ΥΠΑΙΘ στην εγγραφή εκπαιδευτικών και μαθητών στο ΠΣΔ μέχρι τις 30/3/2020.

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων