ΠΡΙΝ

   

ΜΕΤΑ

Σήμερα,  Πέμπτη 19-3-2020, αντικαταστάθηκαν τα ταμπλό των μπασκετών στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησής τους από τη Σχολική Επιτροπή ΠΕ του Δ. Αμαρουσίου.