Εν όψει της ενεργοποίησης ψηφιακών εργαλείων εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου μαθητές και εκπαιδευτικοί να διατηρήσουν την επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο διαθέτει  όλα τα  e-mail  των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών.  Πρόσφατα έγινε  επιβεβαίωση αυτών μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας μας και έγιναν διορθώσεις, όπου ήταν αναγκαίο. Εάν παρεμπιπτόντως κάποιο  e-mail μάς έχει διαφύγει παρακαλούμε οι  γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών του σχολείου να μας γνωστοποιήσουν/επιβεβαιώσουν ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail), αποστέλλοντας από αυτήν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη διεύθυνση του σχολείου  (mail@6dim-amarous.att.sch.gr).

Ως θέμα του μηνύματος γράψτε το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/μαθήτριας και την τάξη/τμήμα στο οποίο φοιτά, π.χ. ΧΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ1.

Παρακαλούμε ενημερώστε όσα μέλη της σχολικής μας κοινότητας μπορείτε, κοινοποιώντας αυτήν τη δημοσίευση.

Σχετικά με την επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων, σάς επισημαίνουμε πως η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την αναστολή  διδασκαλίας με φυσική παρουσία. Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019, θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε πως η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.