Σας ενημερώνουμε ότι η επιμορφωτική ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς της Γ΄ & Δ΄ τάξης, την Παρασκευή  13-3-2020, αναβάλλεται, λόγω των πρόσφατων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας ως προς την αναβολή προγραμματισμένων συγκεντρώσεων, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 365/5-3-2020 έγγραφο του 2ου ΠΕΚΕΣ Αττικής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ & Δ΄ τάξης να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο την παραπάνω ημέρα (Παρασκευή  13-3-2020).

Η διευθύντρια του σχολείου