Την Πέμπτη,  30-1-2020, πραγματοποιήθηκε η 2η διανομή φρούτων & λαχανικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος διανομής φρούτων, λαχανικών & γάλακτος 2019-20 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το ΥΠΑΙΘ που συμμετέχει το σχολείο. Τα φρούτα και τα λαχανικά μοιράστηκαν μόλις παραλήφθηκαν μόνο σε όσους μαθητές είχαν συναινέσει οι γονείς τους (όπως προβλέπει η σχετική Εγκύκλιος Φ14.1/ΠΜ/190825/Δ7/04-12-2019 . Η διανομή των φρούτων και λαχανικών θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ΄όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.